Członkowie Zarządu naszej organizacji laureatami nagrody Fundacji Polcul

W dniu 13 października 2018 roku, w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie odbyła się uroczystość przyznania dorocznych nagród Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego. Nagrody przyznawane są przez środowisko australijskiej Polonii osobom zasłużonym w działaniach na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku, w jesiennej edycji nagród uhonorowani zostali Prezes i Wiceprezes naszego Stowarzyszenia, otrzymując Wyróżnienie Eudoksji Rakowskiej za wieloletnie działania na rzecz budowy środowiska wielokulturowego w Polsce. Za nagrodę i docenienie naszych działań serdecznie dziękujemy. Motywują one nas do dalszego rozwijania działań integracyjnych oraz edukacji społeczeństwa przyjmującego o innych, w szczególności pozaeuropejskich kulturach.

Więcej informacji na temat Fundacji Polcul można znaleźć na: www.polcul.pl