Konferencja podsumowująca projekt “Kultura wykluczenia?”

W dniu 18 i 19 listopada odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca IV odsłonę cyklicznego projektu realizowanego przez Wydział Filozoficzny UJ „Kultura Wykluczenia?”. Cykl realizowany obecnie poświęcony był zagadnieniom migracji, uchodźstwa oraz integracji. Konferencja rozpoczęła się panelem z udziałem prof. Marii Flis, prof. Krystyny Slany, dr. hab. Beaty Kowalskiej, dr. hab. Marcina Lubasia, prof. Michała Kowalskiego, oraz dr. Adama Bulandra, w której poruszono istotne zagadnienie przyczyn wykluczenia migrantów, zamykania się społeczeństw na inność oraz sposobów efektywnej integracji. Po panelu nastąpiły wystąpienia eksperckie w trakcie których dr Adam Bulandra wygłosił wykład pt. “Przyczyny i mechanizmy wykluczenia migrantów jako negatywny prognostyk integracji. Klasowość ruchów migracyjnych”.


Z konferencji będą dostępne materiały audiowizualne, które opublikujemy niezwłocznie po ich wydaniu.