Rozpoczęliśmy nowy projekt “Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii”

Od lipca Stowarzyszenie prowadzi kontynuację projektu „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”. Celem projektu jest wsparcie procesu wdrażania i przyjmowania przez Kraków lokalnej strategii zapobiegania incydentom o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Program zakłada weryfikację praktyczną przyjętych założeń poprzez czerpanie z doświadczenia innych miast, które posiadają analogiczne rozwiązania. W ramach zaplanowanych działań zostanie zebrany materiał służący dowiedzeniu skuteczności poszczególnych elementów strategii w zapobieganiu zjawisku ksenofobii i rasizmu, a który posłuży w działaniach lobbyingowych na rzecz przyjęcia i wdrożenia strategii.

Działania są finansowane ze środków Fundacji im. Stefana BatoregoLipiec 2012 – Luty 2013