Zbieramy fundusze na stroje i sprzęt piłkarski dla młodzieżowej drużyny z Etiopii

Podczas Festiwalu Interkulturalia 2015 Stowarzyszenie rozpoczęło publiczną zbiórkę funduszy, mającą na celu sfinansowanie sprzętu sportowego i strojów piłkarskich dla afrykańskiej dziecięcej drużyny piłkarskiej w Lalibeli w Etiopii. Drużyna ta składa się z 14 chłopców, których prawdziwą pasją jest piłka nożna, pozwalająca im oderwać się od realiów codzienności, w szczególności biedy i złych warunków życia. Niestety chłopcy nie posiadają nawet zwyczajnej piłki do gry, nie wspominając o strojach czy butach. Sfinansowanie zakupu strojów i sprzętu w sposób zdecydowany poprawiłoby ich jakość życia, dając im radość i dumę, a także możliwość realizacji własnych pasji.


Datki na rzecz drużyny można przekazać na nasze konto

nr 03 1240 4650 1111 0010 4007 9313

dopisując w temacie “Kopsnij groszem dla Afryki”


Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
Zbiórka publiczna zarejestrowana jest pod numerem 2015/3774/OR
Datki przekazane przelewem bankowym lub wpłacone na konto nie stanowią zbiórki publicznej, lecz darowiznę celową, której wysokość można odliczyć od podstawy opodatkowania w wysokości 6% dla osób fizycznych oraz 10% dla osób prawnych.