Projekt Hate Speech Alert wyróżniony przez EFUS

Projekt Hate Speech Alert, którego byliśmy liderem został uznany za dobrą praktykę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji w projekcie “Just and Safe Cities for All”, prowadzonym przez przez EFUS i współfinansowanym przez Komisję Europejską. Głównym celem projektu jest wzmocnienie wiedzy o interesariuszach i środkach, jakie mogą zostać podjęte na poziomie lokalnym, by przeciwdziałać przestępstwom i zagrożeniom związanym z aktami przemocy motywowanymi dyskryminacją. Nasz projekt został wybrany spośród ponad 130 zgłoszeń dobrych praktyk z całej Europy.