Nowy projekt “HATE SPEECH ALERT – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”

Od września 2014 roku Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Dialog Pheniben rozpoczęło realizację 18-miesięcznego projektu “Hate Speech Alert- przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, finansowanego ze środków Funduszy EOG. Projekt ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy wobec 3 grup społecznych najbardziej narażonych na dyskryminację z ich strony. Selekcja grup nastąpi w oparciu o diagnozę przekazów medialnych z ostatnich dwóch lat.

Działania prewencyjne zostaną przekazane w elementach edukacji antydyskryminacyjnej dla dziennikarzy i zaplecza politycznego wdrażanych w ramach warsztatów. Dodatkowo  grupa przeszkolonych w ramach projektu wolontariuszy weźmie udział w bieżących działaniach kontrolnych i monitoringowych wobec wypowiedzi medialnych polityków oraz analizie działalności prasy i mediów elektronicznych. Projektowi towarzyszyć będzie kampania edukacyjno-uświadamiająca.

Działania będą miały charakter ogólnopolski i zrealizowane zostaną w okresie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Powstaną publikacje dla dziennikarzy i polityków ułatwiające im unikać języka nienawiści w pracy i działalności publicznej. Istotnym wydarzeniem będzie również panel dyskusyjny, którego celem będzie przeciwdziałanie mowie nienawiści na poziomi społeczności lokalnej.