Posłanka Anna Grodzka popiera petycję Interkulturalnych PL w sprawie wysłuchania publicznego ustawy o cudzoziemcach

Posłanka Anna Grodzka poparła ideę zorganizowania wysłuchania publicznego ustawy o cudzoziemcach i wsparła petycję w tej sprawie skierowaną do Marszałkini Ewy Kopacz. Jak pisze w liście poparcia: “tylko rozwiązania legislacyjne zmierzające do poszanowania praw mniejszości etnicznych i narodowych, zagwarantowania możliwości rozwoju i integracji społecznej bez względu na przynależność narodową, etniczną, kulturową czy wyznaniową mogą zapewnić wszystkim obywatelom i obywatelkom Rzeczypospolitej Polskiej równy status w dostępie do dóbr i usług publicznych, edukacji, czy kultury a co za tym idzie: możliwość rozwoju gospodarczego i potencjału społecznego Polski.”