Relacja ze współorganizowanej przez nas konferencji prasowej prezentującej działania Krakowa na rzecz dzieci z doświadczeniem migracji

17 grudnia 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja poświęcona edukacji oraz sytuacji społecznej dzieci z doświadczeniem migracji. W konferencji wzięli udział: Dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektorka Wydziału Edukacji Agnieszka Domańska, a także przedstawiciele zespołów badawczych, realizujących projekty europejskie w programach Unii Europejskiej Horyzont 2020, poświęcone integracji dzieci migrujących – Child-Up, reprezentowane przez prof. Magdalenę Ślusarczyk oraz dr Joannę Struzik, a także Micreate, reprezentowany przez dr Adama Bulandrę z naszego Stowarzyszenia. Konferencja była okazją do zapoznania się z działaniami Urzędu Miasta w zakresie wsparcia dzieci z doświadczeniem migracji oraz wymiany doświadczeń z badań naukowych prowadzonych w Krakowie z dziećmi migrującymi. Cała relacja dostępna na: https://otwarty.krakow.pl/aktualnosci/255726,1992,komunikat,relacja_z_konferencji_prasowej_prezentujacej_dzialania_urzedu_miasta_krakowa_na_rzecz_dzieci_z_doswiadczeniem_migracji_i_wyniki_badan_projektow_child-up_i_micreate.html?fbclid=IwAR2wmEf1VkJx8yojCU9gCdbWLdjsjm0m_iRCnvngk0r1eIEJAYB1H1LDjX0