Festiwal INTERKULTURALIA 2018 odbędzie się w dniach 21-25 listopada

Festiwal INTERKULTURALIA jest corocznym wydarzeniem odbywającym się w Krakowie i mającym na celu popularyzację wiedzy na temat wielokulturowości oraz różnorodności kulturowej. Tegoroczna edycja Festiwalu jest poświęcona kulturom państw ościennych, mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce oraz wielokulturowego dziedzictwa Krakowa. Podczas Festiwalu INTERKULTURALIA 2018, zaplanowanego na 21-25 listopada, odbędą się między innymi debaty, wykłady eksperckie, warsztaty akulturacyjne i prawne dla obcokrajowców, spacery tematyczne, warsztaty kreatywnego pisania, pokazy filmowe oraz szereg innych wydarzeń promujących inne kultury oraz mających charakter popularyzujący wiedzę.

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowych miasta Krakowa.

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowych zebranych w ramach odpisu 1% podatku dochodowego.