Praca ze spacerownikiem miejskim w Szkole Podstawowej nr 34

Praca w ramach projektu New ABC cały czas trwa! W ostatnich tygodniach uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 34 uczestniczyli w warsztatach dotyczących ich biografii językowo-kulturowej. Podczas zajęć wykorzystywali nasz spacerownik miejski, skupili się również na geografii. Podczas tych ćwiczeń dzieci z doświadczeniem migracji mogły podzielić się ze swoimi rówieśnikami swoimi historiami i porównać je z doświadczeniami dzieci dorastających w Polsce.