Prawa Człowieka w Filmie

Listopad 2016 – luty 2017

25 listopada 2016, pokazem filmu “Zima na Lampedusie” Stowarzyszenie rozpoczęło projekt realizowany dzięki uprzejmości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (projekt Watch Docs. Zrób to sam), w partnerstwie z Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ o nazwie Prawa Człowieka w Filmie. W ramach festiwalu prezentowaliśmy 4 filmy dokumentalne (Zima na Lampedusie, Winny z założenia, Drużyna E, Za kratami nie nosimy burek) mówiące o różnych aspektach przestrzegania lub naruszania praw człowieka. Pokazy połączone były z prelekcjami ekspertów oraz dyskusjami z publicznością.

Projekt realizowany był dzięki:

Partner:

Projekt współfinansowany ze środków zebranych przez organizację w ramach 1% podatku.