Prezentacja spacerownika podczas spotkania Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

29 listopada, podczas spotkania Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza Urszula Majcher Legawiec zaprezentowała uczestnikom i uczestniczkom wydarzenia najważniejsze narzędzie, którego używamy do pracy w projekcie NEWABC_eu – czyli „Śladami słów i kultur – spacerownik miejski. Przewodnik językowo-kulturowy”, którego jest autorką. Mamy nadzieję że skorzysta z niego jak najszersza grup odbiorców również z innych polskich miast. 🥰 Przypominamy że spacerownik jest dostępny za darmo dla wszystkich na naszej stronie internetowej!