Przedstawiamy nową publikację Stowarzyszenia dla nauczycielek i nauczycieli

W okresie między listopadem a marcem 2017 roku Stowarzyszenie realizuje, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków projekt “Lekcje tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół”. Zadanie polegało głównie na przygotowaniu elektronicznego przewodnika metodycznego, pokazującego jak prowadzić zajęcia szkolne dla gimnazjalistów oraz uczniów liceum w zakresie wielokulturowości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, etnicznej, religijnej, czy związanej ze statusem społecznym, a także jak wprowadzać elementy dotyczące zagadnień różnorodności kulturowej w ramach szkolnych zajęć lekcyjnych.

Realizując zadanie Stowarzyszenie uruchomiło na swojej stronie internetowej dodatkową zakładkę „Lekcje tolerancji”, w której umieściło przewodnik, a także dodatkowe informacje i materiały przydatne do realizacji lekcji. Materiały będą sukcesywnie uzupełniane także po zakończeniu realizacji projektu. Nauczyciele korzystający z przewodnika będą mogli zadawać pytania dotyczące scenariuszy czy poruszanych problemów, które wymagają wyjaśnienia lub odpowiedzi, a także wyjaśniać swoje wątpliwości. Pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na bieżąco na stronie.

Sam przewodnik zawiera omówienie zagadnień z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania oraz rozumienia zagadnień tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową. Kolejne rozdziały składające się na przewodnik zawierają scenariusze ćwiczeń poświęcone danym mniejszościom oraz ich wpływowi na kształtowanie się kultury polskiej. Przewodnik uwzględnia w pewnym zakresie także lokalny kontekst wielokulturowości poprzez omówienie genezy konfliktu sektariańskiego między Cracovią i Wisłą oraz jego konsekwencje, związane z szerzeniem antysemityzmu, ale także omawia wpływ różnych mniejszości na rozwój Krakowa.  

Scenariusze zajęć oraz opis zagadnień pomocniczych podzielone są na dwa bloki – ogólny, obejmujący generalne zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, tolerancją, rolą uprzedzeń i stereotypów w procesie wykluczania i nierównego traktowania określonych grup społecznych, oraz szczegółowy – dotyczący następujących zagadnień: mniejszości romskiej i jej dyskryminacji; przeciwdziałania rasizmowi; religiom świata oraz dyskryminacji na tle religijnym, z uwzględnieniem islamofobii; uchodźcom oraz stereotypom na ich temat; antysemityzmowi i jego źródłom, z uwzględnieniem sektariańskiego konfliktu między Cracovią a Wisłą.

Publikacja dostępna do pobrania u dołu strony.