Spotkanie robocze członków konsorcjum projektu New ABC we włoskim Forli

Między 19 a 20 września członkowie naszego stowarzyszenia brali udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu “New ABC – Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building” we włoskim Forli. W trakcie trwania spotkania mogliśmy porozmawiać o przebiegu działań w które jesteśmy zaangażowani. Skupiliśmy się na zagadnieniu testowania pilotów, które stworzyli partnerzy projektu. Wyczerpująco opowiadaliśmy również o naszym pilocie – “Together we learn our worlds”.