Warsztaty “Afryka bez maski – międzykulturowość w Afryce Subsaharyjskiej” 3 września 2015

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL i Africa Remix we współpracy z Centrum Języka Polskiego VARIA zapraszają na pierwsze warsztaty w ramach Festiwalu INTERKULTURALIA 2015. Warsztaty pt. “Afryka bez maski – międzykulturowość w Afryce Subsaharyjskiej” odbędą się 3 września 2015 r. w godz. 17:00 – 20:00 w Centrum Języka Polskiego VARIA (ul. Michałowskiego 2/3, Kraków).

Podczas warsztatów spróbujemy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

– Skąd pochodzi nasza wiedza dotycząca kontynentu afrykańskiego?
– Jakie mamy skojarzenia z Afryką i co wiemy o codzienności i realiach w poszczególnych krajach?
– Czy uświadamiamy sobie jak ogromna jest różnorodność tej części świata?
– Jak uniknąć szufladkowania informacji związanych z Afryką?
– Jak zrozumieć coś, co nie mieści się w żadnej ze znanych nam kategorii?

Celem warsztatów jest wykształcenie u uczestników wrażliwości międzykulturowej związanej z odbiorem informacji dotyczących kultur, historii i współczesności Afryki subsaharyjskiej. Ta część świata jest nieprawdopodobnie obarczona stereotypami, co zaskakuje, biorąc pod uwagę jej ogromną różnorodność kulturową, hybrydyczność oraz dynamikę. Zrozumienie źródeł sztancowego postrzegania Afryki, wyrosłego w dużej mierze z ideologii kolonialnej i do dziś chętnie powielanego przez język mediów, pozwoli uczestnikom na zmianę perspektywy, podjęcie próby poznania kontekstu kulturowego omawianych zjawisk.

Dowiemy się, że terminy takie, jak „historia”, „sztuka”, „tradycja”, mogą mieć wiele znaczeń, nie ma też jednej wersji historii. Ważne będą dla nas mikrohistorie i wielość możliwych interpretacji. Zwrócimy uwagę na specyfikę przekazu ustnego i pisemnego, na znaczenie rzeczy i bogactwo komunikacji pozawerbalnej.
Spróbujemy dostrzec to, co wymyka się sztywnym, europocentrycznym kategoriom. Poznamy kosmopolityczny i synkretyczny wymiar „tradycji” afrykańskich: ten dynamiczny, często „niewygodny” dla biur turystycznych i mediów.
Spróbujemy dostrzec Afrykę Subsaharyjską bez „maski”.


UCZESTNICY: max 25 osób
Zaproszeni są wszyscy zainteresowani dorośli. Wybór 25 osób będzie oparty o mailową deklarację uczestnika dotyczącą oczekiwań wobec warsztatów. Warsztaty są bezpłatne. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: jakub.kosciolek@interkulturalni.pl do 2 września.


Warsztaty poprowadzi dr Karolina Marcinkowska – antropolożka, twórczyni inicjatywy Africa Remix. Prowadzi autorskie prelekcje dotyczące sztuki Afryki, współczesnych zjawisk kulturowych w Afryce i międzykulturowości m.in. na Uniwersytecie Otwartym UW, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, na wydziale Kulturoznawstwa UKSW i w ramach wydarzeń kulturalnych związanych z Afryką. Zaangażowana w projekty kuratorskie i badawcze m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MEG – Musée d’Ethnographie w Genewie. Realizowała projekty z zakresu edukacji i promocji kultury m.in. w Ghanie (Polska Akcja Humanitarna), Kenii (Kenyan-Polish Forum), Brazylii (BrasPol). Organizowała wycieczki “szyte na miarę” po Namibii, Botswanie, Zimbabwe, RPA. Opisuje i wycenia prywatne kolekcje sztuki afrykańskiej. We wrześniu 2015 ukaże się jej książka oparta o doktorskie badania terenowe pt. “Od-tworzyć przeszłość. Kult czumba na Madagaskarze”, WN Katedra. Obecnie jest koordynatorką projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” w Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii w Warszawie.