Stanowisko ws. uwzględnienia rzetelnej informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców

Stanowisko ws. uwzględnienia rzetelnej informacji o kraju pochodzenia w procedurze przyznawania ochrony międzynarodowej zostało wypracowane przez uchodźczynie działające w sieci rzeczniczej migrantów i uchodźczych przy Towarzystwie Interwencji Kryzysowej. Jest ono odpowiedzią na wzrastającą w ostatnich latach liczbę deportacji osób (w szczególności uchodźców i uchodźczyń z Kaukazu Północnego), którym nie została przyznana ochrona międzynarodowa w Polsce. Stanowisko zostało przekazane kierownictwu Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Radzie do Spraw Uchodźców.  Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL znalazło się wśród sygnatariuszy popierających tą cenną inicjatywę.