Cudzoziemcy w Krakowie

Styczeń – lipiec 2011

“Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających, przygotowanie i upowszechnienie raportu, zawierającego propozycję działań naprawczych, spotkanie z przedstawicielami instytucji objętych monitoringiem”. Projekt był finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Więcej informacji oraz raport “Cudzoziemcy w Krakowie” tutaj