Cudzoziemcy w Krakowie 2012

Styczeń – marzec 2012

Działanie na rzecz zmiany – wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie „Cudzoziemcy w Krakowie”. Projekt finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Suplement do raportu prezentujący zmiany w instytucjach dostępny jest tutaj