Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Wrzesień 2018 – czerwiec 2021

"Małopolska przyjazna cudzoziemcom - wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich"

Wrzesień 2018 - czerwiec 2021

Stowarzyszenie zostało realizatorem zadań w ramach projektu “Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. W ramach projektu będziemy organizować wydarzenia kulturalno-integracyjne, wśród nich między innymi wielokulturowe kino plenerowe, dzień dziecka, gry miejskie, warsztaty i wycieczki. O planowanych wydarzeniach będziemy informować na naszej stronie internetowej i Fanpage’u.

Projekt finansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.