Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki. Publikacja już dostępna!

[ *** publikacja w formacie pdf do pobrania na dole strony ] 

W ramach projektu „Akademia Interkulturalna – dobre praktyki” Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL przygotowało publikację, zawierającą zbiór pozytywnych inicjatyw związanych z promowaniem różnorodności kulturowej w Małopolsce. Dobre praktyki przedstawiło 13 różnych organizacji z sektora prywatnego (firmy i korporacje), publicznego (urzędy i służby publiczne) oraz jednostki związane ze szkolnictwem wyższym (uczelnie i organizacje studenckie).

Uczestnicy Akademii Interkulturalnej zgłaszali różnorodne działania – od strategii i wartości organizacji, po promowanie równych szans, docenianie różnic kulturowych, integrację obcokrajowców, edukację, organizację wydarzeń, oraz wprowadzanie indywidualnych rozwiązań. Przykładowo dobrymi praktykami były Projekt Welcome.PL – wieloetapowe działanie mające na celu wsparcie obcojęzycznych pracowników w pierwszych tygodniach pobytu w Polsce (Capgemini Sp. z o.o.), przeciwdziałanie nielegalnemu graffiti, w pierwszej kolejności rasistowskiemu i antysemickiemu (Straż Miejska) czy przeprowadzanie kompleksowej sesji orientacyjnej po przyjeździe studentów obcokrajowców, która obejmuje zajęcia na temat szoku kulturowego (Centre for European Studies, Uniwersytet Jagielloński).

Większość praktyk przedstawionych przez firmy i korporacje, oraz uczelni i organizacje studenckie dotyczy  integracji obcokrajowców. Są to np. szkolenia dotyczące kultury polskiej, imprezy integracyjne, pakiety relokacyjne, czy lekcje języka polskiego. Organizacje zatrudniające cudzoziemców dostrzegają coraz większą różnorodność swoich pracowników, oraz starają się tworzyć programy wsparcia ułatwiające funkcjonowanie w nowym kraju. Praktyki zgłaszane przez przedstawicieli sektora publicznego dotyczyły najczęściej organizacji wydarzeń prezentujących inne kultury. Wśród nadesłanych zgłoszeń pojawiły się przykłady partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, dotyczy to zarówno sektora prywatnego jak i publicznego (np. wydarzenie Interkulturalia. Let’s meet!; projekt „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”).

W ramach Akademii, Stowarzyszenie przygotowało również stałą ofertę edukacyjną. W marcu przeprowadzono 3 treningi międzykulturowe dla organizacji, które nadesłały dobrą praktykę. W zajęciach dotyczących: kompetencji międzykulturowej, komunikacji międzykulturowej, oraz pracy w zróżnicowanym zespole wzięło udział w sumie 35 osób z Polski, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Uczestnicy i uczestniczki przyglądali się temu jak działa percepcja, analizowali wpływ kultury na zachowanie, poznawali różnice w preferencjach dotyczących pracy, stylu komunikacji czy rozwiązywania konfliktów.