Polecamy artykuł Jadwigi Romanowskiej w najnowszym numerze „The Polish Journal of Arts and Culture”

Serdecznie polecamy artykuł członkini naszych zespołów badawczych MiCreate i New ABC dr Jadwigi Romanowskiej, podejmujący temat obcokrajowców i obcokrajowczyń tańczących flamenco. Artykuł traktuje o cudzoziemcach pragnących zostać profesjonalnymi tancerzami flamenco w Sewilli i o związanych z tym pragnieniem wyzwaniach tożsamościowych, przed jakimi stają. Obcokrajowcy stanowią zasadniczą większość w sewilskich szkołach tańca i to dzięki nim szkoły te mogą istnieć. Decydując się na dłuższy pobyt w Sewilli, wkraczają oni w transkulturowe pole wymiany, przez co zostają wpisani w relacje władzy – podporządkowania i dominacji.

Artykuł dostępny na:

https://www.ejournals.eu/PJACNS/2021/1(2021)/art/19144/?fbclid=IwAR0MGZENq2sh2mCMdYClPeYcWvIY7THPGlY33Nw0mBxz6BYJiaW9s7Y7GLk