Zapraszamy na debatę z okazji uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – Kraków, 8 grudnia 2019, 18:00

Z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ zapraszamy Państwa serdecznie do debaty nad jej znaczeniem i aktualnością. Czy naprawdę jest powszechna? Czy opisane w niej prawa są prawami człowieka, czy określonych grup ludzi? Jak jest ona stosowana dzisiaj, 70 lat od wejścia w życie? Na te oraz inne pytania spróbują odpowiedzieć profesor Maria Flis z Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ, doktor Adam Bulandra ze Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL oraz Jacek Tabisz, redaktor naczelny portalu Racjonalista.tv i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Dyskusję moderować będzie dr hab. Joanna Hańderek z Instytutu Filozofii UJ.  Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie także inauguracja projektu “Prawa człowieka w każdym paszporcie” otworzą Giulio Ercolessi, prezes Europejskiej Federacji Humanistycznej oraz Kaja Bryx, prezeska PSR. Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp wolny.