Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji

Sierpień 2011 – maj 2012

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zrealizowaliśmy projekt “Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”.

Nasze działania finansowane były ze środków CEE Trust – The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.