Festiwal INTERKULTURALIA

Październik 2018 – grudzień 2018

Festiwal INTERKULTURALIA jest corocznym wydarzeniem odbywającym się w Krakowie i mającym na celu popularyzację wiedzy na temat wielokulturowości oraz różnorodności kulturowej. Edycja Festiwalu z 2018 roku poświęcona była kulturom państw ościennych, mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce oraz wielokulturowego dziedzictwa Krakowa. Podczas Festiwalu INTERKULTURALIA 2018, który odbył się w dniach 21-25 listopada, odbyły się między innymi debaty, wykłady eksperckie, warsztaty akulturacyjne i prawne dla obcokrajowców, spacery tematyczne, warsztaty kreatywnego pisania oraz szereg innych wydarzeń promujących inne kultury oraz mających charakter popularyzujący wiedzę.

Festiwal był współfinansowany ze środków Miasta Kraków.

Festiwal był współfinansowany ze środków zebranych w ramach odpisu 1% podatku.