Miasto wielokulturowe w XXI wieku

Listopad 2020 – marzec 2021

Stowarzyszenie wraz z Fundacją Wspierania Języka i Kultury Polskiej im. Mikołaja Reja zaprosili uczniów i uczennice krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie artystycznym (plastyczno-literacko-fotograficzno-rzeźbiarskim) pn. “Miasto wielokulturowe w XXI wieku“.

Celem konkursu było:
1. Promocja wielokulturowości, postaw społecznych opartych na tolerancji i otwarciu na różnorodność społeczną, w oparciu o poszanowanie otoczenia historycznego i kulturowego, w tym dziedzictwa lokalnego.
2. Zachęcanie uczniów do czynnego zainteresowania się miastem, jego historią, dziedzictwem kulturowym, tożsamością regionalną oraz umożliwienie im kreatywnego podejścia do przyszłości miasta jako ośrodka wielu kultur i rezerwuaru różnorodności społecznej.
3. Rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci, a także stworzenie impulsu do rozwoju wrażliwości międzykulturowej, umiejętności artystycznych oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie miasta.

Do konkursu zgłoszono 136 prac. Nagrodzono 6 prac, w dwóch kategoriach wiekowych, a także przyznano 12 wyróżnień. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 marca 2021 w krakowskim magistracie.

Projekt finansowany był ze środków Miasta Krakowa.