Nowy artykuł Jakuba Kościółka w czasopiśmie “Kultura i Edukacja”

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułu Jakuba Kościółka z naszego Stowarzyszenia pt. “Invisible Children: Children from a Migration Background in Polish Dormitories”, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma “Kultura i Edukacja”. W artykule autor analizuje sytuację dzieci z doświadczeniem migracji w polskich bursach i internatach. Tekst powstał w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu MiCREATE 2020. W tekście analizowana jest sytuacja dzieci ze środowisk migracyjnych w polskich internatach i bursach. Jest to zagadnienie, praktycznie nieobecne w badaniach nad dziećmi z doświadczeniem migracji w Polsce. Autor pokazuje, że mimo rosnącej obecności dzieci migrantów w bursach są one niewidoczne w systemie edukacji.

Składamy wielkie podziękowania Dyrekcji, pracownikom i wychowankom Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie za udział w badaniach. Bez ich zaangażowania i wsparcia artykuł nie mógłby powstać.

Link do artykułu znajduje się tutaj: https://czasopisma.marszalek.com.pl/…/8631-kie2022212

Tekst artykułu w formacie pdf. można również znaleźć w zakładce: Publikacje.