Bezpłatne warsztaty o mowie nienawiści dla dziennikarzy i dziennikarek – Toruń, 29.01

Rozpoczynamy kolejną rekrutację na warsztaty dla dziennikarzy i dziennikarek: MOWA NIENAWIŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ? Tym razem zapraszamy środowisko dziennikarskie z województwa kujawsko-pomorskiego!


Warsztaty odbędą się w Toruniu  29. stycznia 2016 roku.

 Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród dziennikarzy i dziennikarek w obszarze związanym z mową nienawiści w mediach.  Podczas zajęć będziemy dyskutować  o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych  oraz  jak ją rozpoznawać.

Poniżej zamieszczamy informację o warsztatach wraz z formularzem zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń to 27. stycznia 2016 roku.

Wypełnione formularze proszę wysyłać na adres e-mail:

jadwiga.romanowska@interkulturalni.pl