Działanie na rzecz zmiany – wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie „Cudzoziemcy w Krakowie”

W styczniu Stowarzyszenie Interkulturalni PL rozpoczęło prace nad suplementem do raportu „Cudzoziemcy w Krakowie”. Jest to kontynuacja działań zakończonych w lipcu 2011 roku, które polegały na monitorowaniu 9 miejsc i instytucji- urzędów, do których muszą udać się cudzoziemcy w celu legalizacji pobytu (Oddział ds. Cudzoziemców MUW, Urząd Miasta Wydział Spraw Administracyjnych, NFZ i ZUS), Straż Graniczna (jednostka wykonująca kontrolę legalności), Policja (odpowiedzialna za bezpieczeństwo) oraz problematycznych miejsc związanych z transportem w mieście (dworce kolejowy i autobusowy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne).

Działania stowarzyszenia zaowocowały raportem „Cudzoziemcy w Krakowie”, w którym zostały zawarte rekomendacje mające na celu usprawnienia działania monitorowanych instytucji. Niestety pomimo pozytywnych reakcji większości instytucji oraz deklaracji wprowadzenia ułatwień dla cudzoziemców duża część rekomendacji nie została zrealizowana. Stąd pomysł przedłużenia projektu. Pragniemy określić przyczyny nie zastosowania się do rekomendacji i pomóc w rozwiązaniu problemów z tym związanych. Działania są finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu- Nadzór.

Wszystkie instytucje zostaną poinformowane o planowanych działaniach oraz użytych metodach. Ostatnim etapem będzie sporządzenie suplementu do raportu „Cudzoziemcy w Krakowie”, który rozpowszechniany będzie w formie elektronicznej oraz dostępny na stronie Stowarzyszenia. Informacje o efektach projektu zostaną rozesłane do mediów oraz opublikowane na portalach, które podejmują tematykę cudzoziemców.