Śladami słów i kultur – spacerownik miejski

Od 1 stycznia 2021 roku Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL realizuje projekt badawczy “New ABC – Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building”, którego celem jest stymulowanie i promowanie oddolnych zmian w świecie edukacji. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horizon 2020, a liderem konsorcjum złożonego z akademickich i nieakademickich przedstawicieli 9 krajów jest Uniwersytet w Bolonii.
W projekcie pragniemy oddać głos tym, którzy zazwyczaj nie są słyszani przez decydentów politycznych. Dotrzemy do nich przy pomocy działań i praktyk, które będą współtworzone i realizowane przy aktywnym udziale dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i nauczycielek i społeczności lokalnych. Uczestnictwo w tym procesie pozwoli na ich integrację i włączenie w życie szkoły i społeczeństwa.
W celu osiągnięcia tego celu, badacze i badaczki, nauczyciele i nauczycielki oraz asystentki międzykulturowe zaangażowane w projekt zamierzają współtworzyć nową rzeczywistość z dziećmi, młodzieżą i rodzicami oraz wprowadzić w życie szereg działań pilotażowych w ramach programu nazwanego „Wspólnie poznajemy nasze światy” (Together We Lear Our Worlds)”, takich jak:

 • ułatwienie dzieciom migrantów i lokalnym zdobycia wiedzy na temat historii miejsca zamieszkania, jego wielokulturowego dziedzictwa oraz tego, jak mogą skorzystać z kulturowych, językowych, historycznych, religijnych warstw miasta;
 • zajęcia pozaszkolne, wycieczki edukacyjne i spacery po mieście, integracyjne gry miejskie, zajęcia na świeżym powietrzu, warsztaty, prezentacje, zajęcia artystyczne i inne formy aktywności współtworzone z dziećmi;
 • zadania zespołowe lub indywidualne, które poprzez sztuki wizualne, plastyczne lub narracyjne pomogą uczestnikom przełożyć swoje doświadczenia na to, kim byli i kim się stają w nowym miejscu;
 • zaangażowanie pracowników akademickich, nauczycieli, lokalnych artystów i asystentek międzykulturowych do pomocy dzieciom w tych projektach;
 • przekazanie uczestnikom podręcznika regionalnej edukacji nieformalnej; szkicownika do pracy artystycznej dzieci;
 • przeprowadzenie wywiadów z dziećmi i innymi uczestnikami, aby poznać ich myśli, zaangażowanie
  i motywację. Przeprowadzenie także wywiadów z dziećmi migrantów i dziećmi lokalnymi, aby zbadać, jak podejmowane działania wpłynęły na nie i na integrację w zmieniającym się otoczeniu.
 • zorganizowanie wystawy w warunkach rzeczywistych i w mediach społecznościowych prezentującej prace dzieci.
  Celem tych działań jest umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzinom, nauczycielom
  i nauczycielkom oraz społecznościom lokalnym wyrażenia swoich potrzeb w zakresie edukacji oraz zapewnienie, że zostaną one wysłuchane przez lokalnych, regionalnych i krajowych decydentów.

Najważniejszym narzędziem, które powstało w ramach programu “Wspólnie poznajemy nasze światy” jest specjalny zeszyt ćwiczeń zachęcający do kreatywności: „Śladami słów i kultur – spacerownik miejski. Przewodnik językowo-kulturowy” który stworzyła Urszula Majcher-Legawiec. Spacerownik pomaga rozwinąć wyobraźnię dzieci, zachęcić do współpracy i nawiązywania relacji służących zakorzenieniu się w miejscach, które są dla dzieci ważne. Spacerownik miejski ma zainspirować nauczycieli do działania. Zawiera 43 karty pracy przygotowane z myślą o grupach czy klasach wielojęzycznych i wielokulturowych. Każda karta może być punktem wyjścia do działań o charakterze integracyjnym, które mogą trwać kilka godzin albo kilka dni. Karty mają inspirować do współpracy i współtworzenia. Każdy uczeń może włączyć się w proces wnosząc swoje pomysły. Spacerownik stanowi własność ucznia, jest jego portfolio językowo-kulturowym. Doskonale dokumentuje proces zanurzania się w języku i kulturze, ale także proces budowania relacji. Ma szansę być nie tylko dobrym narzędziem metodycznym, dokumentem pewnego etapu edukacji i integracji, ale także świetną pamiątką dla każdego uczestnika procesu.

Spacerownik w wersji pdf. można ściągnąć tutaj:

Spacerownik