Kolejny sukces Stowarzyszenia w europejskim, naukowym programie Horizon 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie będzie polskim partnerem w nowym projekcie naukowym, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020, którego liderem jest Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Projekt będzie realizowany od 2021 roku przez cztery lata, a weźmie w nim udział czternastu partnerów z dziewięciu krajów. To już drugi projekt naukowy Stowarzyszenia realizowany w ramach tego unijnego programu badań i innowacji.
New ABC (Nowe Abecadło) to projekt nakierowany na wszechstronny rozwój i integrację dzieci w środowisku lokalnym ze szczególnym naciskiem na różnorodne formy edukacji. W projekcie oprócz badań terenowych przeprowadzimy pilotażowe mini projekty integracyjne w każdym z krajów uczestniczących w projekcie oraz przetestujemy projekty z innych krajów, badając jak można dostosować je do warunków lokalnych. Polski projekt skupi się na poszukiwaniu i budowaniu wspólnej tożsamości opartej na historii regionalnej, narodowej i ponadnarodowej. Umożliwi dzieciom współpracę z asystentami międzykulturowymi przy projektach artystycznych, które pomogą im się zakorzenić w nowym miejscu i odnaleźć siebie w nowym, nieustannie przekształcającym się świecie.
Ilustracja pokazuje przyjęte w projekcie podejście naukowe.