Krakowianie mówią NIE rasizmowi i ksenofobii

Właśnie ruszyła strona internetowa skierowana do świadków i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń rasistowskich i ksenofobicznych w Krakowie. Na www.open-krakow.pl można anonimowo zgłosić przypadek nierównego traktowania, przemocy fizycznej czy wysłać zdjęcie obraźliwych napisów.

Po co to wszystko? Poprzez stronę internetową mieszkańcy Krakowa będą mogli aktywnie włączyć się w walkę z rasizmem i ksenofobią w przestrzeni publicznej. Wszystkie nadesłane zdjęcia publikowane będą w Alei Wstydu, a odpowiednie władze zostaną powiadomione o pojawieniu się obraźliwego napisu. Osoby poszkodowane, które wypełnią ankietę znajdującą się w zakładce „Zgłoś zdarzenie” oraz zdecydują się pozostawić swoje dane kontaktowe, będą mogły skorzystać z pomocy prawnej.

Co jeszcze zyskają krakowianie, którzy zareagują? W dłuższej perspektywie cel jest znacznie ambitniejszy niż samo gromadzenie danych i rozpoznanie problemu. Strona jest częścią projektu “Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji” prowadzonego przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL. „Strategia będzie podstawą programową oraz przewodnikiem do wdrażania i koordynacji działań wszystkich instytucji publicznych na terenie Krakowa. Jej celem jest redukcja aktów motywowanych rasizmem i ksenofobią (napisów, aktów wandalizmu, zachowań zbiorowych i indywidualnych)” – mówi dr Adam Bulandra ze Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL. „Strategia będzie opierać się na dostosowaniu istniejących na świecie, w tym w innych europejskich miastach modeli radzenia sobie z takimi przypadkami do lokalnych, krakowskich warunków”.

To właśnie m.in. informacje zebrane dzięki stronie, posłużą do poznania specyfiki tego problemu w Krakowie, co przyczyni się do wypracowania efektywniejszej strategii. Jeśli widzieli więc Państwo zdarzenie o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym warto poświęcić 15 minut i zgłosić je na stronie www.open-krakow.pl!

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Obywatelskich). Działania realizowane są ze środków Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.