Prezentacja badań zrealizowanych w ramach projektu “Hate Speech Alert” podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Kryminologicznej

Dzisiaj (23 maja 2016) rozpoczyna się dwudniowa konferencja kryminologiczna poświęcona zagadnieniom czynów motywowanych nienawiścią. Nasze Stowarzyszenie objęło to wydarzenie honorowym patronatem.
Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony panelom studencko-doktoranckim.
W drugim dniu odbędą się wystąpienia ekspertów, które o 9:40 rozpocznie prezentacja Jakuba Kościółka na temat prowadzonych w ramach projektu “Hate Speech Alert” badań nad mową nienawiści w mediach.

W trakcie konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

– definicje i aspekty prawne związane z przestępczością motywowaną nienawiścią,
– przejawy i formy tzw. hate crimes (mowa nienawiści, hejt internetowy itp.),
– sprawcy i ofiary przestępczości motywowanej nienawiścią,
– związki tzw. hate crimes z dyskryminacją motywowaną różnymi czynnikami,
– zasadność kryminalizacji przestępstw motywowanych nienawiścią.

Serdecznie zapraszamy do Auli Collegium Novum UJ.