Spotkanie badaczy i badaczek z konsorcjum MiCreate – 16-17 grudnia 2021

W dniach 16-17 grudnia bieżącego roku odbyło się spotkanie badaczy i badaczek tworzących konsorcjum naukowe w ramach projektu MiCreate – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe. Spotkanie ma na celu omówienie poszczególnych etapów badań, określenie wyzwań w związku z trwającą pandemią i zaplanowanie dalszych działań realizowanych w ramach projektu.