Zostaliśmy partnerem w nowym projekcie realizowanym w Polsce przez NDI

Od września 2016 roku nasze Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie, którego liderem jest National Democratic Institute z Waszyngtonu. Projekt „INTERFAITH and Interethnic Coalition-Building to Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination” finansowany jest z funduszy Biura Demokracji, Praw Człowieka i Pracy Amerykańskiego Departamentu Stanu. Ma on na celu ułatwienie organizacjom pozarządowym w regionie wyszehradzkim realizowanie wspólnych działań- na rzecz tolerancji religijnej i etnicznej. Organizacje zostaną przeszkolone przez specjalistów NDI w działaniach środowiskowych i rzeczniczych, nawiążą kontakty międzynarodowe, w tym relacje z instytucjami europejskimi celem zwiększenia ich zdolności oddziaływania. Projekt przewiduje również udzielenie organizacjom wspólnych mini-grantów na realizację projektów społecznych.