Interkulturalni w Krakowie

“Interkulturalni w Krakowie” to nowy projekt fotograficzny przedstawiający portrety par cudzoziemców, którzy osiedlili się w Polsce, jak również par mieszanych, z których jedna z osób jest Polką/Polakiem. To także relacja z ich przeżyć, przemyśleń oraz wspomnień. Projekt został objęty patronatem Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL.  

Zapraszamy do udziału  pary cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz pary, z których jedna z osób jest Polką/Polakiem. Jedyne kryteria to aspekt „interkulturowości”.  Mile widziane są zarówno:  

  • pary tej samej narodowości mieszkające na stałe w Krakowie / Polsce
  • osoby pochodzące z różnych krajów, a które wybrały Kraków na miejsce swojego pobytu
  • pary mieszane, z których tylko jedna ze stron urodziła się / wychowała w Polsce

Autorem i pomysłodawcą jest Krzysztof Racoń, który podkreśla, że „szczególnie zależy na tym, aby przedstawić jak najszersze spektrum w sferze wieku, wykonywanego zawodu, religii i pochodzenia. Na projekt będą się składać zdjęcia wykonane tak w naturalnym otoczeniu (mieszkaniu / domu) jak i przestrzeni miejskiej. Ponadto sami bohaterowie będą zachęcani do wykonania zadania fotograficznego. Poza fotografiami dołączone zostaną krótkie relacje z ich przemyśleń oraz wspomnień.” Krzysztof Racoń jest studentem krakowskiej Akademii Fotografii, a projekt będzie stanowił materiał do jego pracy dyplomowej. 

Późniejsza publikacja i eksponowanie zdjęć oraz tekstu będzie zawsze odbywała się za zgodą i w porozumieniu z bohaterami. 

Pierwsze zdjęcia możecie zobaczyć już teraz pod adresem: http://interkulturalni.blogspot.com/

Wszelkie zapytania oraz zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio pod adres: krzysztof.racon@gmail.com