Nowy projekt Stowarzyszenia “Lekcje tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół”

Rozpoczynamy nowy projekt “Lekcje tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół”, którego celem jest przygotowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli jak mówić uczniom gimnazjów i liceów o zagadnieniach tolerancji, różnorodności społecznej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Przewodnik zostanie wydany w wersji elektronicznej w postaci konkretnych scenariuszy lekcji, z licznymi “przykładami z życia”, propozycjami materiałów dydaktycznych, wyjaśnieniem pojęć oraz propozycjami jak wprowadzać elementy edukacji antydyskryminacyjnej do zajęć szkolnych. Lekcje zostaną poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, tolerancji religijnej i światopoglądowej. W ramach projektu uruchomimy również serwis internetowy, gdzie nauczyciele będą mogli się z nami kontaktować, zasięgać wiedzy oraz podtrzymywać odpowiedzi na zadawane przez siebie i uczniów pytania. Scenariusze powstaną do 31 grudnia 2016 roku i zostaną udostępnione krakowskim szkołom jako oferta zajęć fakultatywnych. W styczniu i lutym przeprowadzimy pilotaż lekcji w dwóch krakowskich szkołach (liceum i gimnazjum) oraz wprowadzimy ewentualne poprawki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt współfinansowany jest ze środków zebranych przez organizację w ramach 1% podatku.