Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów

Kwiecień 2013 – Grudzień 2014
Projekt wsparcia lokalnej polityki integracji migrantów

Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) we współpracy z Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) oraz INTERKULTURALNI PL (Kraków) realizowały projekt “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”.

Projekt dotyczył tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w oparcia o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trzy międzysektorowe fora robocze dały możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów oraz wizyta wtudyjna do Wiednia pozwoliły nadać pracom kontekst europejski. Fora miały także bardzo wymierne rezultaty: wypracowały narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach projektu wsparta została debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom. Wsparte zostało także tworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako przykładu konkretnego narzędzia międzysektorowego tworzenia polityki integracji cudzoziemców.

Działania realizowane były w ramach dwóch projektów: “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz “Lokalne polityki migracyjne – międzynarodowa wymiana doświadczeń w zarządzaniu migracjami w miastach” – dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.