Hate Speech Alert- przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej

Wrzesień 2014 – luty 2016

Od września 2014 roku Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Dialog-Pheniben realizowało 18-miesięczny projekt “Hate Speech Alert- przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, finansowany ze środków Funduszy EOG. Projekt miał zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy wobec 3 grup społecznych najbardziej narażonych na dyskryminację z ich strony. Selekcja grup nastąpiła w oparciu o diagnozę przekazów medialnych z ostatnich dwóch lat. Działania prewencyjne zostały przekazane w elementach edukacji antydyskryminacyjnej dla dziennikarzy i zaplecza politycznego wdrażanych w ramach warsztatów. Dodatkowo  grupa przeszkolonych w ramach projektu
wolontariuszy wzięła udział w bieżących działaniach kontrolnych i monitoringowych wobec wypowiedzi medialnych polityków oraz analizie działalności prasy i mediów elektronicznych. Projektowi towarzyszyła kampania edukacyjno-uświadamiająca. Działania miały charakter ogólnopolski i realizowana była między innymi w okresie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W ramach projektu powstały publikacje dla dziennikarzy i polityków ułatwiające im unikać języka nienawiści w pracy i działalności publicznej oraz raport z badań prasy pod kontem grup najbardziej narażonych na mowę nienawiści.

Współfinansowane ze środków Funduszy EOG.