Skalskie spotkania z wielokulturowością

Sierpień – Grudzień 2014

Skalskie spotkania z wielokulturowością było cyklem siedmiu wydarzeń promujących kultury i literatury mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę oraz najliczniejszych grup imigranckich w naszym kraju.

W ramach spotkań odbywały się prelekcje, spotkania autorskie, warsztaty taneczne, warsztaty muzyczne, wydarzenia skierowane do najmłodszych odbiorców oraz projekcje filmowe.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacje w Skale, gdzie odbywały się spotkania.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.