Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji

Lipiec 2012 – maj 2013

Od lipca 2012 Stowarzyszenie prowadziło kontynuację projektu „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”. Celem projektu było wsparcie procesu wdrażania i przyjmowania przez Kraków lokalnej strategii zapobiegania incydentom o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Program zakładał weryfikację praktyczną przyjętych założeń poprzez czerpanie z doświadczenia innych miast, które posiadają analogiczne rozwiązania. W ramach zaplanowanych działań zebrany został materiał służący dowiedzeniu skuteczności poszczególnych elementów strategii w zapobieganiu zjawisku ksenofobii i rasizmu, a który posłużył w działaniach lobbyingowych na rzecz przyjęcia i wdrożenia strategii.

Działania było finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.