Bezpłatny kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Luty 2015 – lipiec 2015

Bezpłatny kurs języka polskiego dla obcokrajowców.

Kurs był prowadzony przez wolontariuszkę dla klilkunastu obcokrajowców pochodzących z kilku krajów, a obecnie mieszkających w Krakowie. Kurs odbywał się w siedzibie organizacji i był pilotażowym, autorskim projektem Stowarzyszenia. Podręczniki dla uczestników zostały częściowo podarowane przez Szkołę języka polskiego Varia w Krakowie, a częściowo sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, które odbywały zajęcia w cyklu cotygodniowym.