Wsparcie na starcie

Maj 2013 -grudzień 2013

„Wsparcie na starcie” to sieć wolontariuszy którzy pełnili rolę asystentów społeczno – kulturowych dla cudzoziemców przybywających do Krakowa, utworzona w ramach projektu Stowarzyszenia Interkulturalni PL oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Jesienią grupa wolontariuszy została przygotowana do pełnienia swoich zadań poprzez udział w cyklu warsztatów m.in. z zakresu komunikacji międzykulturowej, działań antydyskryminacyjnych i podstaw procedur administracyjnych, z którymi najczęściej spotykają się przyjeżdzający do naszego miasta obcokrajowcy. W praktyce cudzoziemcy mogli uzyskać pomoc w sytuacjach: wizyt w urzędach, wypełniania formularzy, poszukiwania mieszkania, odnajdywania się w przestrzeni miasta, poznawania kultury itp. Ponieważ był to pierwszy tego typu projekt, ma on formę pilotażu. Ze wsparcia wolontariuszy można było korzystać od stycznia do czerwca 2014 roku.

Projekt był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Krakowa.