Odpowiedź na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konsultacji społecznych nad projektem ustawy o cudzoziemcach

achęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Stowarzyszenia na listMinistra Spraw Wewnętrznych dotyczącego nieprawidłowości w przeprowadzaniu konsultacji społecznych nad projektem ustawy o cudzoziemcach. Jesteśmy zwolennikami prowadzenia otwartego, skutecznego i opartego na wzajemnym szacunku dialogu społecznego.Treść listu Ministra i naszą odpowiedź udostępniamy w zakładce Publikacje.

Jednocześnie przypominamy o trwającej akcji zbierania podpisów pod petycją o zorganizowanie wysłuchania publicznego Ustawy o Cudzoziemcach.

http://www.petycje.pl/petycjePodpisyLista.php?petycjeid=9297&podpis_rodzaj=1