Projekt NEW ABC ruszył pełną parą

Rozpoczynamy drugi miesiąc prac w nowym projekcie naukowym realizowanym w ramach programu Horizon 2020, finansowanym przez Komisję Europejską, pod nazwą “New ABC – Networking the Educational World: Accross the Boundaries for Community Building”. Za nami już styczniowe spotkanie wszystkich partnerów zagranicznych, którzy zaskoczyli nas otwartością, brakiem zadęcia i oszałamiającą wręcz kreatywnością. Projekt zakłada stworzenie dziewięciu innowacyjnych praktyk integracyjnych w sferze edukacji dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń migracyjnych.

Przed nami kilka miesięcy intensywnej pracy. Stowarzyszenie odpowiedzialne będzie za stworzenie przewodnika działań w projekcie oraz metodologii realizacji i współtworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych w szkołach. Przyświecają nam takie założenia jak podejście całościowe do dzieciństwa (whole-child approach), oddolne tworzenie dobrych praktyk (bottom-up approach), badania oparte na partycypacji (participatory research actions), zdolność do opieki i współczucia, współtworzenie. O szczegółach dyskutowaliśmy podczas spotkania inicjującego projekt, które odbyło się 14 i 15 stycznia 2021 roku.

A już jutro spotykamy się z naszym polskim, świetnym i sprawdzonym Zespołem badawczym, którego trzon tworzą Urszula Majcher-Legawiec, Jagoda (Jadwiga) Romanowska, Joanna Durlik, Adam Bulandra, a dbać o nich i ich dobrostan oraz o powodzenie całego przedsięwzięcia będzie srogi Jakub Kościółek. Mamy świetne logo zapowiadające znakomity projekt, który miejmy nadzieję zmieni podejście do integracji i edukacji włączającej. Czekajcie na dalsze informacje.