“Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”

Od sierpnia we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa rozpoczynamy pracę nad kolejnym projektem – “Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”.

Nasze działania finansowane będą ze środków CEE Trust – The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością naszego nowego grantodawcy www.ceetrust.org

Zakładamy realizację 2 celów operacyjnych:
– zmniejszenie incydentów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w Krakowie poprzez opracowanie i wprowadzenie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji
– transfer dobrych praktyk do innych polskich miast

Będziemy zachęcać lokalną społeczność oraz organizacje pozarządowe do właczenia się w nasze działania. Więcej szczegółów już wkrótce!