Zachęcamy Was do przekazania 1 procenta podatku naszej organizacji

Serdecznie zachęcamy Was do przekazania naszej organizacji 1% swojego podatku. Wasze wsparcie stanowi nieoceniony wkład do projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz promowania różnorodności kulturowej i społeczeństwa otwartego w Polsce.
Dzięki Waszemu wsparciu w ubiegłych latach organizowaliśmy festiwale wielokulturowe, prowadziliśmy działania edukacyjne i wspieraliśmy cudzoziemców w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców. Punkt udzielał migrantom informacji o wszelkich zagadnieniach ich dotyczących, ułatwiał im integrację w Polsce oraz udzielał porad prawnych i specjalistycznych. W ciągu prawie trzech lat jego działalności pomoc i informację uzyskało w nim kilka tysięcy osób. Obecnie kontynuujemy tą działalność zdalnie i mimo stanu epidemii staramy się efektywnie pomagać cudzoziemcom w potrzebie, mieszkającym w Krakowie i poza Krakowem. W tym szczególnym czasie nasza misja jest ważna, gdyż służy grupom narażonym na wykluczenie i dyskryminację. Obecnie pracujemy głównie z dziećmi z doświadczeniem migracji w środowisku szkolnym, starając się stworzyć im lepsze warunki do edukacji i rozwoju. Szkolimy też nauczycieli i asystentów międzykulturowych by tworzyć struktury efektywnej i sprawdzonej empirycznie integracji.


Wasze wsparcie pomoże nam kontynuować misję tworzenia społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i różnorodnego, którą kontynuujemy już od prawie 10 lat.


Nr KRS naszej organizacji to:0000368412