Festiwal Wielokulturowy Interkulturalia

Sierpień 2015 – Grudzień 2015

1 sierpnia 2015 roku rozpoczęliśmy projekt, współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków, zmierzający do organizacji w październiku II edycji Festiwalu Wielokulturowego Interkulturalia, tym razem jako części zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji”.
Idea Festiwalu Interkulturalia wyrosła z założenia, że promocja wielokulturowości jest  kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią oraz zwiększania przestrzeni akceptacji różnorodności w środowisku lokalnym. Podstawowym celem Interkulturaliów było zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na  zagadnienia różnorodności kulturowej i walkę z postawami rasistowskimi i ksenofobicznymi.

Przeprowadzone w ramach Festiwalu działania dały okazję mieszkańcom Krakowa, wywodzącym się z różnych środowisk i kultur możliwość spotkania i wspólnego celebrowania różnorodności, jako elementu wzbogacającego lokalne stosunki społeczne i sprzyjającego rozwojowi kulturalnemu wspólnoty lokalnej.

W ramach Festiwalu można było wziąć udział w warsztatach tanecznych, kulinarnych, kaligraficznych, muzycznych, poznając języki, kulturę artystyczną i kuchnie różnych stron świata. Zorganizowana została również wystawa o imigrantach, pokaz filmowy i wydarzenia muzyczne. Cudzoziemcy mieli również okazję zaprezentować swoją kulturę podczas wielokulturowego pikniku.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.