Lekcje tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół

Listopad 2016 – marzec 2017

W listopadzie 2016 roku Stowarzyszenie rozpoczęło nowy projekt “Lekcje tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół”, którego celem było przygotowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli jak mówić uczniom gimnazjów i liceów o zagadnieniach tolerancji, różnorodności społecznej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Przewodnik został wydany w wersji elektronicznej w postaci konkretnych scenariuszy lekcji, z licznymi “przykładami z życia”, propozycjami materiałów dydaktycznych, wyjaśnieniem pojęć oraz propozycjami jak wprowadzać elementy edukacji antydyskryminacyjnej do zajęć szkolnych. Lekcje zostały poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, tolerancji religijnej i światopoglądowej. W ramach projektu uruchomiliśmy również serwis internetowy, gdzie nauczyciele mogą się z nami kontaktować, zasięgać wiedzy oraz otrzymywać odpowiedzi na zadawane przez siebie i uczniów pytania. Scenariusze powstawały do końca 2016 roku i zostały udostępnione krakowskim szkołom jako oferta zajęć fakultatywnych.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Projekt współfinansowany ze środków zebranych przez organizację w ramach 1% podatku.